˜ی ʘ ی

یی ʘ ی ϐ ˜ی ʘ ی یϡ ی Ґی ی ʘ ی ی. ی یی ˜ی ی ی ی یی ʘ .

 

 یی :

:

 

ی :

 

 

66347750-021